Personforsikring

Det er mykje vi kan planleggje her i livet, men å føresjå framtida kan ingen. Det einaste vi kan gjere er å sikre oss som best vi kan - passe på dei vi er glade i - verne om flokken vår. Du kan ikkje forsikre kjærleiken. Men du kan forsikre deg av kjærleik - difor kallar vi det Kjærleiksforsikringar!

Beskytt deg og flokken din

Kva skjer med økonomien dersom du faktisk blir ramma?

Stadig fleire vel å forsikre seg. Dersom det verste skulle skje, er det fint å sleppe økonomiske utfordringar i tillegg.

Våre kjærleiksforsikringar

Veit du kva tala fortel?

Så lite kostar det å forsikre barnet ditt.

Derfor bør du faktisk ha uføreforsikring.

Dette får du frå NAV, om du mistar inntekta di.

Gode råd