Korleis vil du spara?

Det finst ulike måtar å spare på. Kva som er best for deg avheng av kor lenge du vil spare og kor mykje risiko du er villig til å ta. Same kva spareform, få den fulle oversikta i Min Sparing i mobilbanken.

Vil du investere i enkeltaksjar?

Vil du handle aksjar på eiga hand, har vi eit samarbeid med Norne Securities, og du kan handle aksjar via nettbanken.