Indre Sogn Sparebank har høve til å gje inntil 50 % av kapitalfondet sin del av overskotet som gåver til ålmennyttige føremål.

Indre Sogn Sparebank har dei seinare åra hatt stor fokus på gåver. Det gjev banken høve til å vera ein viktig del av det samfunnet banken eksisterar i, og høve til å påverke vekst og utvikling i sammfunnsliv og næringsliv.


Alle lag og organisasjonar og andre ålmennyttige færemål/prosjekt i kommunane Lærdal, Årdal og Sogndal kan søkje.


Reglar


Søknadsskjema