14. februar 2017:  Kvartalsrapport Q4
30. mars 2017: Ordinær generalforsamling
31. mars 2017: Ex. utbytedato
12. april 2017: Ev. utbetaling av utbyte eigenkapitalbevis 2016
28. april 2017: Kvartalsrapport Q1
15. august 2017: Kvartalsrapport Q2
27. oktober 2017: Kvartalsrapport Q3
14. februar 2018: Kvartalsrapport Q4