Bustadlån

Vurderer du å kjøpa ny bustad? Kjøp av bustad er ein av dei største investeringane ein gjer i løpet av livet. Vi kjenner lokalmarknaden og hjelper deg gjerne gjennom heile bustadskjøpsprosessen. Kontakt ein av dei dugelege rådgjevarane våre for ein bustadsprat og gode råd - så er du eitt steg nærare bustadsdraumen!
  • Få raskt svar på din lånesøknad
  • Flytt bustadlånet enkelt på nett
  • Personleg rådgjeving
Søk om bustadlån

Om bustadlånet

Andre bustadlån

Bustadlån

 
Bustadlån ordinære Nominell Effektiv
Innafor 60 % 2,65 % 2,73 %
Innafor 85 % 3,15 % 3,24 %
Etableringsgebyr 2000,00
Termingebyr 40,00

Effektiv rente ved lånebeløp 2.000.000,00, løpetid 25 år, termingebyr kr 40,00 pr mnd, etableringsgebyr kr 2.000,00- 1) Gjeld finansiering i EBK. Rentetillegg på 0,20% på bustadlån som ikkje kan overførast til EBK. Rentesatsane over gjeld og ved åant av fritidsbustad

Gode råd

Bustad

Å kjøpe bustad er den største investeringa du gjer i livet ditt. Våre nyttige tips og råd kan hjelpe deg å realisere bustaddraumen.

Slik får du bustadlån

Økonomien din er avgjerande for kor mykje lån du kan klare i kvardagen. Her er det vi i banken spør etter når du søkjer lån til bustad.