Innhald

Bustadlån

Vurderer du å kjøpa ny bustad? Kjøp av bustad er ein av dei største investeringane ein gjer i løpet av livet. Vi kjenner lokalmarknaden og hjelper deg gjerne gjennom heile bustadskjøpsprosessen. Kontakt ein av dei dugelege rådgjevarane våre for ein bustadsprat og gode råd - så er du eitt steg nærare bustadsdraumen!
  • Få raskt svar på din lånesøknad
  • Flytt bustadlånet enkelt på nett
  • Personleg rådgjeving
Søk om bustadlån

Lån med sikkerhet i bustaden

Bustadlånet blir nedbetalt etter ein fast nedbetalingsavtale, anten med fast- eller flytande rente.

Øk bustadlånet - refinansiering
For deg som skal pusse opp, byggje ut eller ønskjer å samle ulik gjeld inn i bustadlånet. 
Belåningsgrad blir ut ifra verdien til bustaden vurdert og omsetteligheit.

Bustadlån

 
Bustadlån ordinære Nominell Effektiv
Innafor 60 % 2,65 % 2,73 %
Innafor 85 % 3,15 % 3,24 %
Etableringsgebyr 2000,00
Termingebyr 40,00

Effektiv rente ved lånebeløp 2.000.000,00, løpetid 25 år, termingebyr kr 40,00 pr mnd, etableringsgebyr kr 2.000,00- 1) Gjeld finansiering i EBK. Rentetillegg på 0,20% på bustadlån som ikkje kan overførast til EBK. Rentesatsane over gjeld og ved åant av fritidsbustad

Bustad

Å kjøpe bustad er den største investeringa du gjer i livet ditt. Våre nyttige tips og råd kan hjelpe deg å realisere bustaddraumen.