Bustadlån

Vurderer du å kjøpa ny bustad? Vi kjenner lokalmarknaden og hjelper deg gjerne gjennom heile bustadskjøpsprosessen. Kontakt ein av dei dugelege rådgjevarane våre for ein bustadsprat og gode råd - så er du eitt steg nærare bustadsdraumen!
  • Få raskt svar på din lånesøknad
  • Flytt bustadlånet enkelt på nett
  • Personleg rådgjeving
Søk om finansieringsprov

Bustadlånskalkulator

Sjå kor mykje du kan låne til bustad og kor mykje lånet vil koste.

Den store bustadguiden

Gode råd til deg som skal kjøpe bustad - anten du er førstegongskjøpar eller skal byte bustad!

Bustadlån

 
Bustadlån ordinære Nominell Effektiv
Innafor 60 % 2,65 % 2,73 %
Innafor 85 % 3,15 % 3,24 %
Etableringsgebyr 2000,00
Termingebyr 40,00

Effektiv rente ved lånebeløp 2.000.000,00, løpetid 25 år, termingebyr kr 40,00 pr mnd, etableringsgebyr kr 2.000,00- 1) Gjeld finansiering i EBK. Rentetillegg på 0,20% på bustadlån som ikkje kan overførast til EBK. Rentesatsane over gjeld og ved åant av fritidsbustad

Om bustadlånet: