Bustadlån for unge

Er du på jakt etter den første bustaden din? Det er eit stort og spennande steig – og blant dei viktigaste investeringane du gjer i livet. Med bustadlån for unge kan du låna opp til 85% av kjøpesummen til vår beste rente. Snakk med oss om kva for mogelegheiter du har og la oss hjelpa deg i gang med bustadsdraumen og inn på bustadsmarknaden.
  • Banken si beste rente
  • Lågare krav til eigenkapital
  • Få din eigen rådgivar
Søk om bustadlån

Kjøp av din første bustad er blant dei viktigaste investeringane du gjer i livet. Med Boliglån Ung kan du låne opp til 85 % av kjøpesummen til den lågaste renta vår. Kravet til eigenkapital er dermed lågare enn ved ordinært bustadlån.

  • Boliglån Ung er for deg som er i alderen 18 - 34 år.
  • Er de to som låner, er det alderen på den yngste som gjeld.
  • Du får banken si beste rente.
  • Du kan refinansiere så mange gonger du vil, med same gode vilkår, inntil fylte 34 år.

Bustadlån for Unge

Bustadlån for ung 18-34 Rente
Nominell rente
2,20%
Effektiv rente
2,27%
Etableringsgebyr
2.000,00
Termingebyr
40,00

Effektiv rente: lånebeløp 2.000.000, løpetid 25 år, termingbeyr 40,00 pr mnd og etableringsgebyr 2.000,00. Rentesatsane over gjeld og ved pant i fritidsbustad. Ny rente gjeld frå 5. april 2016 på nye lån og frå 20. mai 2016 for eksisterande lån.

 
   

Finansieringsbevis

Provet på at du kan vere med i bodrunden utan forbehold om finansiering.

Ofte stilte spørsmål