Uføreforsikring

Rundt 10 prosent av oss blir uføre. Ei uføreforsikring sikrar deg ein tryggare økonomisk kvardag dersom du skulle bli ein del av statistikken. Snakk med oss om kva løysing som passar best for deg.
  • Sikrar deg økonomisk dersom du skulle bli varig arbeidsufør
  • Velg mellom Uførekapital, Uførekapital med forskuttering eller 4 års uførerente
  • Kan kjøpast frå fylte 18 år, og opp til 50 år. Gjeld fram til fylte 60 år
Kontakt meg om Uføreforsikring

Uføreforsikring