Reiseforsikring

Vår reise- og avbestillingsforsikring gjeld med ein gong du går ut av døra heime. Den dekkjer det økonomiske tapet ved sjukdom, tjuveri eller forseinkingar når du er på tur. Ei god reiseforsikring er noko av det viktigaste på pakkelista.
  • Forsikringa gjeld både ferie og jobbreiser inntil 77 dagar
  • Dekkjer heimtransport og behandlingsutgifter ved sjukdom og ulukke
  • Ulukkes- og avbestillingsforsikring er inkludert
Sjekk pris og kjøp reiseforsikring

Kor godt forsikra ønskjer du å vere?

Sjekk kor mykje bagasjen din er verdt

Du reiser på ferie med langt større verdiar i kofferten enn du trur.