Innhald

Inntektsforsikring

Med ei inntektsforsikring vil du stå sterkare økonomisk dersom du blir ramma av arbeidsløyse, permittering eller kreft.
  • Dekkjer både arbeidsløyse, permittering og kreft
  • Ved vondarta kreft vil du motta 500 000 kroner over ein periode
  • Motta månadleg utbetaling etter andre månaden av arbeidsarbeidsløyseperioden

Forsikringa gjeld for dei med fast jobb minimum 16 timar per veke. Du må vere 100 prosent arbeidsledig eller permittert, og motta dagpengar frå NAV, for å kunne motta ytingar. I tillegg må du ha hatt eit arbeidsforhold samanhengande i 12 månader før du blir arbeidsledig eller permittert.
  • Du vel sjølv månadlege utbetalingssum
  • Du  mottek månadleg utbetaling etter andre månaden av arbeidsarbeidsløyseperioden og fram til du er tilbake i arbeid
  • Du kan motta forsikringspengar opp til 12 månader per skadetilfelle