Innhald

Meld skade

Hos oss kan du enkelt melde skade elektronisk, eller ved å fylle ut skademeldingsskjema. Her finn du nyttig informasjon dersom uhellet er ute.

Kva skjer når du melder ein skade?

 • Skadar må meldast før køyretøyet kan settes på verkstad for taksering eller reparasjon. Verkstaden må ha skadenummer.
 • Ein skadebehandlar vil ta hand om skadesaka di, og ta kontakt innan 24 timar eller seinast neste arbeidsdag.
 • Ved periodar med stor pågang vil noko lengre behandlingstid måtte påberegnes. Du vil motta e-post eller brev så snart ein skadebehandlar har vurdert saka.
 • Når du melder skade elektronisk vil du bli kontakta seinast neste arbeidsdag. Ved periodar med ekstraordinær pågang kan det ta noko lengre tid.
 • Vi hjelper med å avklare omfanget av skaden og om forholdet er dekt av forsikringa di.
 • Er det behov for hjelp frå fagfolk eller ekspertar, involverer vi desse.
 • Vi følgjer også opp saka di mot eventuelle andre selskap eller partar.
 • Ved akutt sjukdom, alvorlege ulukker, nødvendig heimtransport eller død, vennligst kontakt vår døgnopne alarmsentral SOS International på +45 7010 5050.
 • Før du melder skadar på reisegods eller reisesykje/ulukke må du sørgje for å ha dokumentasjon på at forholdet er anmeldt, oversikt over stolne eller skadde gjenstandar og kvitteringar for utlegg til behandling eller heimreise.
 • Ved forseinking eller avbestilling må du sørgje for å ha legeattest dersom avbestillinga skuldast sjukdom/ulukke eller avbestillingsdokument frå reisearrangør som viser kva som er refundert/ikkje refundert.
 • Signert skademelding om hendelsen må sendes inn. 
 • Saken registreres innen tre dager og skadelidte kontaktes. 
 • Skadesakene kan ta lang tid da de endelige konsekvensene ofte ikke kan fastslås før etter flere år. 
 • Ofte må vi innhente legejournaler og fullmakt er nødvendig for dette formålet. 
 • Yrkesskader må i tillegg meldes NAV.
 • For å vurdere ansvarsforhold treng vi skriftleg skademelding med detaljert skildring av hendingsgang og skadeomfang, samt involverte partar.
 • All relevant dokumentasjon må sendast inn. Dersom vi treng ytterlegare opplysningar vil vi innhente dette.
 • Vi vil registrere saka og kontakte meldar innan tre vyrkedagar ved normal pågang.
 • Dokumentasjon i samanheng med tvisten må oversendes.
 • Vi behandlar saka innan 14 dagar dersom all nødvendig informasjon foreligger.
 • Reparasjon eller bytte av bilglas?  Glassrutene i ein bil blir stadig meir avanserte, noko som også gjer at reparasjon og bytte av bilglas blir meir komplekst. For å sikre god kvalitet på reparasjon og bytte av bilglas har Eika Forsikring inngått samarbeidsavtale med Hurtigruta Carglass og merkeverkstader. Vi anbefaler deg å skifte eller reparere bilglas hos ein av desse.

  Eika reiseapp!

  Vår reiseforsikring gjeld alle reiser i heile verda, også dei korte turane. Last ned Eika Reise på mobilen så har du ein ekstra tryggleik i lomma når du er på tur. Heile familien og alle tilsette kan laste ned reiseappen - alle som er dekt av reiseforsikringa vår blir anbefalt å bruke denne enkle appen! 

  Med den har du: 

  • All informasjon på ein plass.
  • Oversikt over nærmaste apotek eller sjukehus.
  • Tilgang til døgnopen alarmsentral.
  • Moglegheit til å melde skade direkte i appen.
  Eikaapplogo