Innhald

Mobilbank

Med mobilbanken har du full kontroll, og dei fleste banktenester lett tilgjengeleg på mobilen. Enkelt og sikkert!
  • Saldo og rørsler på kontoane dine
  • Betale rekningar, overføre og godkjenne e-Faktura
  • Kjøpe, sjå og endre forsikringane dine
  • Valutakalkulator

Andre tenester

  • Kjøpe og endre fond, samt sjå verdiutvikling på fonda dine
  • Søkje om finansieringsprov og bustadlån
  • Oversikt over betalingsavtale; e-Faktura, faste avtaler og overføringar
  • Overføre frå kredittkort til konto, og søkje om auka kredittgrense på kredittkorta dine
  • Sjå PIN-kode og endre regionsperre på korta dine
  • Sjå reiseforsikringskort og veghjelpprov

Start fondssparing på 1-2-3

Med eit par tastetrykk kan du no starte fondssparing i mobilbanken.

Ofte stilte spørsmål