Innhald

Korleis vil du betale?

Det skal ikkje vere vanskeleg å betale. Hos oss kan du bruke kort, nett- og mobilbank eller Vipps.

Barn og pengar

Korleis skal du lære barnet ditt å forstå verdien av pengar - i eit samfunn utan myntar og setlar?

Kort

Debetkort Total Ordinær
Årspris VISA Classic
                    250,00
                  250,00
Valgfritt design på betalingskort
                    gratis
                  100,00
Uttak minibank
                    gratis
                  3,00
Transpris i betalingsterminalar varekjøp/kontantuttak
                    gratis
                  1,00
VISA varekjøp i Noreg
                    gratis
                  2,00
VISA varekjøp i utlandet
                    2,00
                  2,00
VISA minibankuttak i utlandet
30,00 + 0,5% av uttaksbeløpet
30,00 + 0,5% av uttaksbeløpet
Rebestilling av pinkode
                   30,00
                 30,00
Rebestilling av kort utanom ordinær fornying
                   100,00
                 100,00
Uttak i andre minibankar
                   7,00
                 7,00

Totalvilkår føreset at kunden har lønninngang samt nettbank og nettpost.

 
   
     

Betaling

Design ditt eige bankkort

Har du lyst på eit bankkort med personleg preg? Med kortdesignaren vår kan du velje eit bilete av barna, kjæledyret eller eit anna favorittbilete og bruke det på bankkortet ditt. Du kan også velje eit av dei fine motiva som alt finst i kortdesignaren.