Val til generalforsamlinga i Indre Sogn Sparebank tysdag 27. februar 2018:

 

Kl. 18.00 Kundeval i banken i Lærdal

 

Innkalling og sakliste kundeval

 

Fullmaktsskjema

 

Kl. 19.00 Eigenkapitalbeviseigarval i banken på Årdalstangen

 

Innkalling og sakliste eigenkapitalbeviseigarval

 

Påmeldingsskjema

 

Fullmaktsskjema