Har du eit spanande prosjekt?

GÅVEINSTITUTTET 2018

 

Alle lag, organisasjonar og andre allmennyttige føretak/prosjekt har høve til å søke om midlar frå Gåveinstituttet.

 

Søknadsfrist: 6. april

Masterpass

Enklare netthandel med Masterpass!

Indre Sogn Sparebank tilbyr no Masterpass. Dette er di eiga digitale lommebok som gjer netthandel enkelt og effektivt.
Legg inn kort- og adresseinformasjon digitalt på same stad, så slepp du å legge inn informasjonen kvar gong du handlar.
Masterpass koblar opp til BankID på mobil og BankID for rask og sikker identifisering.

Skaff deg Masterpass her

Gode råd

Rådgjevarar i Indre Sogn Sparebank