Velkomen til Indre Sogn Sparebank

SPAREBANKVEKA 2018


SPAREBANKVEKA 29. OKTOBER til 2. NOVEMBER

Langope torsdag 1. november  til kl 1800

Teiknekonkurranse, bøssetømming, servering og gåve.

KOM Å BLI MED!

 

 


Kvifor bli kunde i Indre Sogn Sparebank

Det ER forskjell på den ekte lokalbanken og andre bankar.

Me har dei mest fornøgde kundane, dei kjekkaste kunderådgjevarane og gode digitale løysingar.

Indre Sogn Sparebank er banken ved di side i små og store avgjerslar i livet.

Gode råd

Har du hugsa å skifte til vinterdekk?

Hausten er her for fullt. Det går mot vinter og kaldare vær, og køyreforholda blir endra. Er det fare for snø eller glatte vegar der du oppheld deg, bør du bytte til vinterdekk.

Rådgjevarar i Indre Sogn Sparebank