Innhald

Sparer du nok?

Uansett alder, sparing er den beste idéen i verda. Snakk med oss om sparing i fond.

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane trygge du deg og flokken din.

Barn og pengar

Korleis skal du lære barnet ditt å forstå verdien av pengar - i eit samfunn utan myntar og setlar?

Har du eit spanande prosjekt?

GÅVEINSTITUTTET 2017

 

Alle lag, organisasjonar og andre allmennyttige føretak/prosjekt har høve til å søke om midlar frå Gåveinstituttet.

 

Søknadsfrist: 6. oktober

Masterpass

Enklare netthandel med Masterpass!

Indre Sogn Sparebank tilbyr no Masterpass. Dette er di eiga digitale lommebok som gjer netthandel enkelt og effektivt.
Legg inn kort- og adresseinformasjon digitalt på same stad, så slepp du å legge inn informasjonen kvar gong du handlar.
Masterpass koblar opp til BankID på mobil og BankID for rask og sikker identifisering.

Skaff deg Masterpass her

Tilsette i Indre Sogn Sparebank