gåveinstituttet

gåveinstituttet

Indre Sogn Sparebank delar kvart år ut midlar frå Gåveinstituttet. Søknadsfrist i vår 4. april

nye bankkort

nye bankkort

Indre Sogn Sparebank har beslutta å fjerna legitimasjon på baksida av korta våre.

Følg fonda dine i appen

Følg fonda dine i appen

No kan du følgje fonds utviklinga di og sjå din urealiserte gevinst.

Opningstider Påsken 2014

Engelsk i nettbanken

Engelsk i nettbanken

Det blir no mogeleg å velje engelsk språk i nettbanken.