Aktiver under Innstillingar->Mobilbank->"Mobil App til iPhone og Android"

Aktiver under Innstillingar->Mobilbank->"Mobil App til iPhone og Android"

Ny mobilbank - med betaling og SnapCash

Ny mobilbank - med betaling og SnapCash

Med den nye mobilbanken kan du no betale rekningar og eFaktura. Må aktiverast på nytt i nettbanken.

Opningstider Påsken 2015

gåveinstituttet

gåveinstituttet

Indre Sogn Sparebank delar kvart år ut midlar frå Gåveinstituttet. Søknadsfrist i vår 8. april

Kredittkort med fordelsprogram

Kredittkort med fordelsprogram

Med kredittkorta våre får du bonus og rabattar på hotell, leigebilar, butikkar og serveringsstader over heile landet.

pensjonssparing

pensjonssparing

Det kan vera lurt å auke pensjonen gjennom å starte månadleg sparing så tidleg så mogleg.

Indre Sogn Sparebank har sett ned renta

Indre Sogn Sparebank har sett ned renta

Indre Sogn Sparebank har vedteke å sette ned renta. Beste nominelle bustadrente for Ung 18-34 vert 2,9%