nye bankkort

nye bankkort

Indre Sogn Sparebank har beslutta å fjerna legitimasjon på baksida av korta våre.

pensjonssparing

pensjonssparing

Det kan vera lurt å auke pensjonen gjennom å starte månadleg sparing så tidleg så mogleg.

Ta tempen på privatøkonomien din med den enkle sjekklista vår!

Følg fonda dine i appen

Følg fonda dine i appen

No kan du følgje fonds utviklinga di og sjå din urealiserte gevinst.

Byt mellom avtalar i appen

Byt mellom avtalar i appen

Disponerer du andre kontoar enn dine eigne, for eksempel for barna dine, i jobben eller for idrettslaget?