nye bankkort

nye bankkort

Indre Sogn Sparebank har beslutta å fjerna legitimasjon på baksida av korta våre.

pensjonssparing

pensjonssparing

Det kan vera lurt å auke pensjonen gjennom å starte månadleg sparing så tidleg så mogleg.

fagbrev kontor og administrasjonsfaget

fagbrev kontor og administrasjonsfaget

Indre Sogn Sparebank har for fyste gong uteksaminert ein fagarbeidar i kontor og administrasjonsfaget.

gåve og verdikortomslag med lokale bilder

gåve og verdikortomslag med lokale bilder

Indre Sogn Sparebank har no gåve og verdikortomslag med bilder frå Årdal og Lærdal

Tilbod om fastrenteinnskot

Tilbod om fastrenteinnskot

Frist for å benytta seg av tilbodet er 15. juli 2014 Nominell rente 2,65% Effektiv rente 2,67%

Ta tempen på privatøkonomien din med den enkle sjekklista vår!

Følg fonda dine i appen

Følg fonda dine i appen

No kan du følgje fonds utviklinga di og sjå din urealiserte gevinst.

Bedriftskontoar

Ei bedrift har bruk for drifts- og skattetrekkskonto. I tillegg kan det vere greitt med kontoar for inntekter, utgifter, feriepengar og moms.